amirhoseyn145 دوشنبه 22 بهمن 1397 09:27 ق.ظ نظرات ()
 چگونه یک جهان اولی باشیم؟ 


در حرامزادگی رکورد بزنید!

 سایت نیویورک پست در سال 2018 نوشت : آمریکا در حرامزادگی نسبت به تمام سالهای گذشته خود رکورد زده است و 40 درصد کودکانی که در آمریکا متولد می شوند پدر ومادرشان ازدواج رسمی نداشته اند . هرجا دلتان خواست مدفوع کنید!! 

سایت نیویورک پست می گوید : به علت ۱۵ هزار! شکایت پیرامون پیاده روهای آلوده به مدفوع در سانفرانسیسکوی آمریکا گروه گشت مدفوع شکل گرفته است!!


هموطنان خود را به رگبار ببندید!! 

روزنامه ی انگلیسی گاردین می نویسد : در هر ۱۸۷۰ روز در آمریکا ۱۶۲۴ تیراندازی دسته جمعی رخ می دهد .


بوگندو باشید!!

روزنامه ی انگلیسی دیلی میل مینویسد  : پزشکان هشدار میدهند که اکثر آمریکایی ها بعد از دستشویی کردن خود راخوب تمیز نمی کنند و صرفا از دستمال خشک برای پاک کردن خود استفاده می کنند 


سیاهپوستان را تحقیرکنید!!

روزنامه انگلیسی گاردین از قول یک سیاه پوستِ آمریکایی می نویسد :هیچ راهی وجود ندارد که شما از نژادپرستی در آمریکا در امان باشید .
 و در آخر به هرچیزی که دستتان رسید تجاوز کنید!! 

بعد از ماجرای تجاوز به اگزوز ماشین این بار به مومیایی۲۵۰۰ ساله ای درواشنگتن تجاوز شد . ‼️این افراد همان کسانی هستند که کدخدای جهان خوانده میشوند! 

‼️این افراد همانهایی هستند که به شما می گویندجهان سومی و شما طوطی وار تکرار می کنید!

 حقیقت اینها را بشناسید و بشناسانید