تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیجنگ نرم...
جنگ حمله به عقیده هاست.
غیرت مردان و حیای زنان اولین هدف دشمن است.
آماده ای؟؟
کامنت "یاعلی"


موضوع : جنگ نرم، شهدا،
برچسب ها : ،